Home#187 Kontakt

Kontakt email, www
ul. Śniadeckich 21 zobacz inne firmy z Śniadeckich
85-011 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Centrale i serwery telefoniczne

Specjalizacje:

  • Centrale i serwery telefoniczne

O nas

Nie każ czekać dzwoniącym. Wybierz naszerozwiązania.To oczywiste, że osiągnięcie nowych, wyższychstandardów obsługi klienta nie jest możliwe bez nowychtechnologii.Sukces większości firm jest ściślezwiązany z zadowoleniem klientów. Dlatego centrum obsługi klienta(Contact Center) nabiera szczególnego znaczenia. To wizytówkatelefoniczna firmy i zwykle to miejsce, w którym większość klientówodnosi pierwsze wrażenie dotyczące jej działalności. Dlatego jestto najlepsze miejsce, by właśnie tu skoncentrować się na budowaniulojalności klientów. Sekretem odnoszących sukcesy firm jest uwaga,jaką poświęcają systemom obsługi klienta (CRM) oraz sposóborganizowania i kontrolowania procesów związanych z ich klientami.Efektywna obsługa klientów, obniżenie wskaźnika fluktuacji orazpoprawa wydajności są wyznacznikami sprawnego działaniadzisiejszego centrum obsługi klienta. Centrum obsługi klientaodgrywa decydującą rolę we wdrażaniu strategii zarządzaniarelacjami z klientami: zwiększaniu zadowolenia klientów,zapewnianiu ich lojalności, zwiększaniu przychodów oraz rozwojunowych dróg komunikacji. Duży odsetek klientów może rezygnować zewspółpracy ze względu na złą obsługę. Jakość i efektywność centrumobsługi klienta ma zatem ogromne znaczenie, podobnie jak czasreakcji i trafność odpowiedzi mają bezpośredni wpływ na zadowolenieklientów. Nie można zapominać o tym, że liczba klientówprzesyłających zapytania pocztą elektroniczną i przez Internetznacznie wzrasta. To oznacza, że dzisiejsze centrum obsługiklientów musi być w stanie zintegrować wiele różnych kanałówkomunikacyjnych. Pracownicy, którzy mają pracować wydajnie muszą miećbezpośredni dostęp do danych o klientach, specjalistów i bazdanych. Informacje o obecności i dostępności optymalizująprocesy zachodzące w centrum obsługi klienta, ponieważ operatorzymogą od razu sprawdzić, czy odpowiedni specjalista jest osiągalny.Zapobiega to ciągłemu odsyłaniu klientów „z kwitkiem”.Teraz można już szybko i efektywnie kierować klientów do najlepiejwykwalifikowanegoeksperta, który jest w danej chwili dostępny – oferując w tensposób pierwszorzędnąobsługę klienta. Integracja nowych aplikacji centrum obsługiklienta z istniejącym oprogramowaniem CRM (zarządzania relacjami zklientem) lub ERP (planowania zasobów przedsiębiorstwa) dajepracownikom dostęp do dokładniejszych informacji, także zapośrednictwem urządzeń przenośnych. Skuteczne rozwiązanie dlacentrum obsługi klienta zapewnia również atrakcyjny zwrot zinwestycji poprzez podniesienie efektywności wykorzystaniapersonelu, wyższe przychody oraz większą lojalność klientów.Funkcje monitorowania pozwalają na stałą obserwację wydajnościcentrum obsługi klienta oraz uzyskiwanie informacji o kierowaniu,liczbie rozmówców oczekujących i parametrach obsługi.Z badania IDC wynika, że tego rodzaju aplikacje zwiększająwydajność agenta(operatora centrum) o 15%, a jednocześnie obniżają kosztyoperacyjne o 5%. Występujenawet nieoczekiwany skutek uboczny w postaci obniżenia kosztówrekrutacji i szkolenia nowych pracowników.